Wymagania egzaminacyjne – stopnie dan

1 Dan (shodan) – minimum 9 miesiące w tym 90 godz. treningu (50 godz. jako asystent) oraz uczestnictwo w jednym seminarium instruktorskim od zdobycia 1 kyu

Prace pisemne

Co to jest Aikido?
Co to jest Shugyo?

Techniki

Munetsuki
techniki dowolne (minimum 5)
Yokomenuchi
techniki dowolne (minimum 5)
Ushirotekubitori
techniki dowolne (minimum 5)
Ryotetori
techniki dowolne (minimum 5)
Hanmi Hantachi Waza
techniki dowolne
Bokken Dori
obrona przed atakiem bokkenem (Munetsuki, Yokomenuchi, Shomenuchi – minimum trzy techniki)
Jo Kata II
Drugie kata z Jo – 22 elementy
Randori
Obrona przed 4 napastnikami

2 Dan (nidan) – minimum 18 miesiące w tym 50 godz. jako asystent oraz uczestnictwo w jednym seminarium instruktorskim od zdobycia 1 dan

Prace pisemne

Historia i przyszłość Aikido

Techniki

Katatori Ganmenuchi
techniki dowolne (minimum 5)
Shomenuchi
techniki dowolne (minimum 5)
Hanmi Hantachi Waza
techniki dowolne (dwóch atakujących)
Jo Dori
obrona przed atakiem Jo (Munetsuki, Yokomenuchi, Shomenuchi – minimum trzy techniki)
Randori
Obrona przed 5 napastnikami

3 Dan (sandan) – minimum 30 miesiące w tym 100 godz. jako asystent oraz uczestnictwo w jednym seminarium instruktorskim od zdobycia 2 dan

Prace pisemne

Filozofia Aikido

Techniki

Jo nage
rzuty przy użyciu Jo
Kumijo
Formy Jo przeciw Jo (pięć)
Kumitachi
Formy Bokken przeciw Bokken (sześć)
Randori
Obrona przed 6 napastnikami

4 Dan (yondan) – minimum 42 miesiące w tym 200 godz. jako asystent oraz uczestnictwo w dwóch seminariach instruktorskim od zdobycia 3 dan (wymagana rozmowa z Shihan)

Prace pisemne

Zastosowanie Aikido

Techniki

Kihon Waza
techniki podstawowe
Henka Waza
techniki zmienne
Oyo Waza
techniki zaawansowane
Metodologia nauczania
Kihon Waza i Oyo Waza