Biografie mistrzów

Shihan Fumio Toyoda

Skoncentruj się na jednym punkcie, rozszerz go na wiele

Shihan Fumio Toyoda

Korzenie rodziny mistrza Toyoda można prześledzić aż do jednego z wielkich klanów Japonii - klanu Fujiwara.

Rodzina Fujiwara była dominującym ogniwem w państwowości Japońskiej okresu Heinan (794–1185). Wywodzą się z niej liczni ministrowie dworu cesarskiego, jak również kilku ministrów. Swoją władzę rozszerzali poprzez aranżowanie małżeństw córek rodu z rodziną cesarską i w ten sposób zyskując władzę, jak również pewną kontrolę nad samym cesarzem. W XIII wieku ród Fujiwara stracił na znaczeniu po przegranej potyczce z rodem Taira (Hogen no Ran). Ciągle jednak członkowie rodziny pozostawali w ścisłym towarzystwie cesarza i dworu.

Na przestrzeni lat dokonała się granulacja rodu Fujiwara na pomniejsze rody i klany, czego wynikiem było utworzenie również rodu Toyoda, który otrzymał ziemie w mniej znaczącym regionie na północy Japonii w znacznym oddaleniu od centrum władzy i stolicy ówczesnego państwa - Kyoto. Po bitwie pod Sekigaharą, w której to ród Toyoda opowiedział się po zwycięskiej stronie konfliktu - rodzie Tokugawa w zamian za swoje osiągnięcia otrzymał kolejne nadziały ziemskie w okolicy swoich dotychczasowych ziem. Tereny te były w posiadaniu rodziny aż do czasów wprowadzenia nowych praw ziemskich po Drugiej Wojnie Światowej przez generała MacArthura. Ziemie te to okolice obecnej prefektury Tochigi w rejonie Kanto około 60km na północ od Tokyo.

Ziemie rodziny Toyoda od wieków graniczyły również z ziemiami innego rodu - Tohei. To u sąsiada za miedzą Koichi Tohei (10 dan Aikido) starszy brat Sensei Toyoda pobierał nauki Aikido. Z początku starszy brat zabierał młodego Fumio na treningi, a ten tylko się im przyglądał, lecz z czasem rozpaliło to również pasję u niego i zaczął czynnie trenować w wieku 10 lat. W wieku 12 lat Sensei Toyoda podjął również treningi Judo, które ostatecznie po kilku kontuzjach zakończył w wieku 17 lat. W tym samym czasie nieustannie trenując Aikido otrzymał stopień Shodan z rąk Morihiro Saito. (Koichi Tohei w tym czasie przebywał za granicą).

W wieku 17 lat Sensei Toyoda podjał treningi Misogi i medytacji Zen w słynnym z bardzo rygorystycznych praktyk Ichikukai Dojo w Tokio. W rok później Fumio Toyoda zaczął studiować prawo na uniwersytecie Senshu. W tym samym czasie Sensei mieszkał niedaleko Hombu Dojo, w którym trenował pod okiem Ō-Sensei i przyszłego dojo-cho - Kissomaru Ueshiba. Rok ten przyniósł również kolejną przeprowadzkę z małego mieszkania do siedziby Ichikukai, gdzie to Sensei podjął trudy Jyoju - bycia odpowiednikiem uchideshi w tradycji Zen pod okiem Tesso Hino Sensei.

W ten sposób mistrzowi Toyodzie upłynęły trzy lata intensywnych treningów zarówno w Aikido, jak również drogi Zen. Po tym okresie nastąpiła kolejna zmiana miejsca zamieszkania z powrotem w okolice Hombu Dojo wiążąca się z jeszcze intensywniejszymi treningami Aikido. W przeciągu tych trzech minionych lat Fumio Toyoda skończył studia lecz doszedł do wniosku że nie interesuje go dalsza kariera prawnicza, lecz kontynuowanie drogi shogyo - ciężkich treningów zarówno ciała jak i ducha. Droga profesjonalnego instruktora Aikido. Mistrz Toyoda zgłosił chęć zostania uchideshi w Hombu Dojo, lecz w tym czasie zmarł Ō-Sensei i w ten sposób Fumio Toyoda został pierwszym uchideshi pod nowym dojo-cho Hombu dojo - Kisshomaru Ueshiba.

W wieku dwudziestu dwóch lat otrzymuje stopień sandan i asystuje w prowadzeniu treningów w kilku lokalizacjach. To w tym okresie treningi podejmują również tacy późniejsi mistrzowie jak Moriteru Ueshiba czy Hayato Osawa.

W dwa lata później otrzymuje promocje na stopień yondan. W tym czasie naucza już w jedenastu lokacjach w Japonii, w tym w trzech uniwersytetach. Podróżuje również jako instruktor do Korei Południowej oraz ma kontakt z prominentnymi mistrzami jak Saito czy Kobayashi.

W tym czasie nastąpił również bezprecedensowy rozłam w świecie Aikido. Koichi Tochei, ówczesny główny instruktor w Hombu Dojo opuszcza Aikikai aby założyć własną organizację Ki no Kenkyukai. Sensei Toyoda podąża za swoim pierwszym mistrzem. Zostaje głównym instruktorem w ramach nowej organizacji, jak również pomaga skodyfikować statut i prawa w Ki no Kenkyukai. Za namową Koichi Tochei Sensei przenosi się do Chicago aby propagować Aikido w Stanach Zjednoczonych. W roku 1974 mając dwadzieścia siedem lat otrzymuje stopień godan.

W tym czasie w USA była bardzo mała wiedza o Aikido i pracę trzeba było rozpoczynać u podstaw. Następne lata to okres wielkiego wysiłku i wycieńczającej pracy mające na celu propagowania i nauczania sztuki walki. Aikido stopniowo zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalne. W roku 1984 po otrzymaniu stopnia rokudan, niezależny już od swojego dawnego mistrza Fumio Toyoda zakłada własną organizacje Amerykański Związek Aikido (Aikido Association of America, w skrócie AAA).

Sensei Toyoda w swojej pracy zwiedził całe Stany Zjednoczone mimo to na siedzibę główną swojej organizacji wybrał Chciago, od którego to zaczęła się jego Amerykańska przygoda. AAA jako pierwsza zorganizowała seminaria dla instruktorów (,,nauka jak nauczać'') do tej pory w świecie Aikido nie było takiego podejścia do dydaktyki nauczycieli. Sensei Toyoda wprowadził również re certyfikacje swoich instruktorów w okresie dwóch lat aby zapewnić najwyższy standard i spójny przekaz wiedzy na poziomie całej organizacji.

Rozkwit AAA w USA doprowadził również do rozszerzenia działalności Sensei Toyoda na cały świat. W tym celu powstała AAI (Aikido Association International) zrzeszająca dojo w 11 krajach w tym również w Japonii.

Poza działalnością promującą Aikido Fumio Toyoda w roku 1978 założył Japońskie Centrum Kultury w Chicago, gdzie można było zasięgnąć nauk w takich dziedzinach jak Ikebana, ceremonia herbaty, kaligrafia czy język Japoński. W rok później powstało również międzynarodowe dojo Zen Sogenkai, w którym to mistrz Toyoda (od 1997 roku również mistrz Zen) zasiadał w zarządzie.

W 1994 roku z pomocą swojego mentora Sensei Kisaburo Osawa i za zgodą ówczesnego Doshu Kisshomaru Ueshiba mistrz Toyoda nawiązał z powrotem relacje z Aikikai czyniąc swoje wysiłki jeszcze bardziej związanymi z światowym domem Aikido - Hombu Dojo.

Podczas seminarium odbywającym się w Grecji Sensei Fumio Toyoda niespodziewanie poczuł się źle. Po krótkim pobycie w szpitalu został przewieziony do Chicago. Niestety jednak dnia czwartego lipca 2001 roku świat Aikido poniósł wielką stratę żegnając mistrza Fumio Toyoda. Dziedzictwo jego życia żyje wciąż kultywowane przez jego rodzinę i wiernych uczniów na całym świecie.